środa, 30 marca 2011

środa, 16 września 2009

Małe gospodarstwa - Wielka sprawa!

W czasie przemian ustrojowych i w okresie późniejszym wiele środowisk- głównie polityków-promowało kierunek rozwoju polskiego rolnictwa w postaci dużych gospodarstw. Do dziś zresztą pogląd iż rolnictwo powinno być skupione wokół dużych wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych - farm - nadaje charakter polskiej polityce rolnej. Nie bez winy pozostaje również w tej kwestii Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.

Tymczasem nawet w gospodarce o największym skupieniu produkcji rolnej jaką jest USA w ostatnich latach zaczęto doceniać rolę i wartości jakie dają małe gospodarstwa rolne. Zauważona także pozytywne aspekty istnienia małych gospodarstw rolnych.

W raporcie z 1998 roku zatytułowanego "Time to Act" Departament Rolnictwa USA wymienia następjące pozytywne aspekty dużej bazy małych gospodarstw rolnych:
  • Dywersyfikacja: Małe gospodarstw rolne zapewniają zróżnicowanie zarówno pod względem właścicielskim , jak i produkcji roślinnej i zwierzęcej, zróżnicowanie w krajobrazie, organizacji biologicznej systemów upraw i hodowli, kultury rolnej i tradycji.
  • Zyski środowiskowe: dzięki zróżnicowaniu produkcji małe gospodarstwa rolne są w stanie efektywniej gospodarować zasobami naturalnymi jak i powstającymi w nich odpadkami. Efekty tego dają korzyści nie tylko właścicielom gospodarstw rolnych ale również wszystkim uczestnikom społeczeństwa w ich otoczeniu.
  • Wzrost samooceny i obywatelskiej odpowiedzialności: Rozdrobnienie właścicieli sprzyja powstawaniu silnych społeczności opartych na jednostkach przywiązanych do własności prywatnej i odpowiedzialności za własne czyny. Na terenach gdzie rozdrobnienie gospodarstw jest większe, społeczności charakteryzują się większą otwartością i społeczną solidarnością.
  • Miejsce dla rodziny: Małe gospodarstwa świetnie sprawdzają się w swojej roli wychowawczej i roli przekazywania wiedzy następnym pokoleniom rolników. Sprzyjają przetrwaniu danej kultury i tradycji.
  • Osobisty związek z żywnością: Większość ludzi nie ma styczności z procesem wytwarzania żywności. Dzięki małym gospodarstwom taki zjawisko jest ograniczane a społeczeństwo świadome procesu uprawy i hodowli docenia rolę rolnictwa w gospodarce.
  • Fundament ekonomiczny: W naszym kraju oczywiste jet że rolnictwo jest jedną z podstawowych i najważniejszych dziedzin gospodarki i że właśnie drobne gospodarstwa w największym stopniu taką ocenę wypracowywały.
Jak widać małe gospodarstwa rolne nie są takie straszne jak zwykło się je malować. A patrząc wciąż na statystyki polskiego rolnictwa możemy z tego faktu zyskać wiele, o ile nie pozwolimy zwieść się owczemu pędowi w promowaniu wielkoskalowych farm.

wtorek, 15 września 2009

E-Rolnik czyli słowna walka o nasze rolnictwo w XXI wieku

W pierwszym poście pragnę zamieścić program tematyczny bloga E-Rolnik. Nie jest to łatwe bo pomysł bloga, co prawda kiełkował już dłuższy czas, ale w praktyce dopiero kilka minut temu wystawiony został na próbę. A że adres był wolny i czasu trochę było maszyna bloga została uruchomiona i należy w ramach wstępu coś napisać.

Nie Jestem Rolnikiem i raczej nim nie zostanę, ale jestem osobą przywiązaną do polskiej wersji tego zawodu. Nie przeszkadza mi rozdrobnienie występujące w polskim rolnictwie, ani brak jakiejś konkretnej narodowej specjalizacji tej dziedziny naszej gospodarki. Wkurza mnie tylko brak profesjonalizmu naszych rolników, nieumiejętność organizacji i brak jakiegokolwiek planu, nie mówiąc o strategi rozwoju polskiego rolnictwa. I to nie planu na poziomie jakiegoś śmiesznego ministerstwa gdzie lądują przypadkowi ludzie dbający tylko o czubek własnej głowy (niekoniecznie tej na górze) ale o plany działania w pojedynczych polskich gospodarstwach.

Ten blog powstał właśnie z myślą o próbie nakreślenia takich właśnie planów i ułatwienia współpracy rolników polskich ze sobą by mogli skutecznie konkurować z każdym, w naszym kraju jak i za granicą. To właśnie będzie głównym tematem tego bloga.

Oprócz jak najbardziej potrzebnych zmian jakościowych w myśleniu o polskim rolnictwie, tematyka bloga E-Rolnik zawierać w sobie będzie wszystko inne związane z rolnictwem, będzie zarówno poważnie o rolnictwie jak i z przymrużeniem oka, miło ,ale i złośliwie, dosadnie i oględnie. Na to bądźcie gotowi.

W ramach skromnych możliwości (w końcu nie jestem rolnikiem) postaram się zaprosić do współpracy nad tym blogiem również inne osoby, w szczególności osoby znające się na tematyce rolnictwa, dosłownie od podstaw.

Tyle na początek. Życzę miłej lektury!